Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok

Numer dokumentu: 5
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE NR 5/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 19 marca 2010 r.w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
za 2009 rok

____________________________________________________________________


        Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz w związku z art. 121 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za 2009 rok.


§ 2.

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 r.
a)Radzie Miejskiej w Jutrosinie,
b)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


§ 3.

Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                            Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
                                                    /Zbigniew Koszarek/

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu