Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Numer dokumentu: 8
Rok: 2010


ZARZĄDZENIE Nr 8/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 12 kwietnia 2010 rokuw sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin na rok szkolny 2010/2011

_____________________________________________________________________


      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 34a ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ - zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się założenia do opracowywania projektów organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Jutrosin oraz trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów, zespołowi szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorom samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Jutrosin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                                    Zbigniew Koszarek

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu