Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE „Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2010/2011 r. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”

OGŁOSZENIE „Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2010/2011 r. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin informuje ,że planuje zlecić Podmiotowi o którym mowa w art.25 ust.1,pkt 2 w trybie określonym w art.25,ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz .U. Nr 175 poz.1362 z dnia 02 października 2009 r. ze zmianami, oraz na podstawie art.4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U z 2005 r Nr 267 ,poz.2259) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U .z 2005 r. Nr 44 poz.427) zadania w postaci :

„ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2010/2011 r. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”

Szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26 ; 63-930 Jutrosin lub telefonicznie (65) 5471163

Wysokość dotacji na realizację zadania. 24.000 PLN

Warunki przyznania dotacji:
1) zamieszczenie w ofercie informacji , o których mowa a w art.29 , ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej tekst jednolity Dz .U. Nr 175 poz.1362
z dnia 02 października 2009 r. ze zmianami.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub
rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej
przez niego działalności,
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

Termin realizacji zadania: 13 września 2010r. do 30 czerwca 2011r.

Miejsce realizacji zadania :teren gminy Jutrosin

Termin składania oferty: do 31.08.2010r. do godz.12,00

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) cena oferowana za jedno świadczenie w postaci dożywiania-100%
2) z podmiotem ,który zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Podmiotami jest pani Mirosława Domicz-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie tel.(65) 5471163Burmistrz
Miasta i Gminy Jutrosin
Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2010-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu