Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Marek Glura

Marek Glura

Stanowisko: ds.gospodarki nieruchomościami zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

Do zakresu czynności w/w należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości,
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dot. wywłaszczenia nieruchomości bądź ustanowienia służebności gruntowych na rzecz Gminy,
3) prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania i zarządzania komunalnymi nieruchomościami, w tym:
a) ich zbywania,
b) oddawania w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i trwały zarząd wraz z wystawianiem dokumentów określających zobowiązania finansowe stron zawartych umów, kontrolą realizacji tych zobowiązań,
4) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
6) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Gminy,
7) prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
9) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
10) gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu
11). bieżące monitorowanie i informowanie Burmistrza oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej,
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-26
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu