Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Kinga Szymkowiak

Kinga Szymkowiak

Stanowisko: Inspektor d/s oświaty, zdrowia, kultury i działalności gospodarczej

Zakres czynności i obowiązków na zajmowanym stanowisku

W zakresie oświaty, kultury i  sportu:

 1. zapewnienie realizacji zadań określonych w przepisach prawnych wynikających z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli,
 2. zapewnienie realizowania systemu awansu zawodowego nauczyciel,
 3. przygotowywanie dokumentacji i ogłoszeń konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
 4. sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu oświaty dotyczących gminy jako organu prowadzącego,
 5. analiza i kontrola kosztów realizacji zadań oświatowych,
 6. wykonywanie zadań gminnego koordynatora programów Unii Europejskiej z zakresu oświaty,
 7. współpraca z Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 8. realizacja zadań związanych ze wspieraniem szkół, przedszkoli niepublicznych,
 9. prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych,
 10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia zawodowego uczniów przez pracodawców,
 11. stypendia uczniowskie,
 12. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 13. prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,
 14. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem dotacji dla szkół i przedszkola,
 15. sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 16. organizowanie i nadzorowanie dowozów dzieci i uczniów do jednostek oświatowych położonych na terenie Gminy,
 17. organizowanie dowozów dzieci i młodzieży z terenu Gminy do ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych,
 18. prowadzenie spraw dot. kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin i uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin i uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Jutrosin,
 19. współpraca z placówkami kulturalnymi,
 20. współorganizacja imprez i wydarzeń kulturalnych,
 21. współpraca z ZAIKS-em w zakresie organizacji imprez,
 22. koordynacja działań w zakresie sportu i wypoczynku, w tym współpraca z organizacjami i związkami sportowymi oraz szkołami,
 23. prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji klubom sportowym,
 24. współorganizowanie masowych imprez sportowych,
 25. planowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, przeznaczonych w budżecie na kulturę fizyczną i sport,
 26. ewidencja kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli,
 27. rejestr i kontrola placów zabaw,
 28. współpraca z gminami w zakresie agroturystyki,

W zakresie zdrowia

1.      współdziałanie z placówkami opieki zdrowotnej,

2.      współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami dotyczącymi zabezpieczenia ambulatoryjnego opieki zdrowotnej i promocji zdrowia.

W zakresie działalności gospodarczej:

1.      prowadzenie działalności gospodarczej wpis do CIDG,

2.      wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych.


 Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-26
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu