Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Kazimierz Wojciechowski

Kazimierz Wojciechowski

Stanowisko: Inspektor ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych

Do zadań i kompetencji stanowiska pracy d/s obronnych i ochrony informacji niejawnych należy:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
 2. Przygotowywanie wykonania zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
 3. Współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi.
 4. Prowadzenie rejestracji poborowych.
 5. Pobór wojskowy.
 6. Przygotowywanie wezwań do stawienia się przed komisją poborową i lekarską.
 7. Współdziałanie z władzami wojewódzkimi i powiatowymi w przeprowadzeniu poboru.
 8. Zawiadamianie Komendanta WKU o zwolnieniu, zatrudnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku pracownika podlegającego czynnej służbie wojskowej.
 9. Przygotowywanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony.
 10. Przygotowywanie decyzji w sprawach:
  a)     przygotowania do samoobrony,
  b)     o przeznaczeniu umundurowania lub rzeczy ruchomej na cele  świadczeń rzeczowych
  c)     w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.

        11.  Przygotowywanie spraw decyzji uznającej poborowego za jedynego żywiciela rodziny.
       12. Prowadzenie spraw formacji obrony cywilnej oraz magazyn OC,
       13. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego:
        - prowadzenie ewidencji zastępczych miejsc szpitalnych
        - opracowanie i realizowanie planów zastępczych miejsc szpitalnych.
       14. Opracowywanie i realizacja planów Akcji kurierskiej.
       15. Wydawanie i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.
      16. Prowadzenie współpracy z WKU i jednostkami wojskowymi.
      17. Prowadzenie współpracy z organami policji na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na   terenie gminy,
      18. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

      19. Prowadzenie ewidencji ankiet bezpieczeństwa.
      20. Prowadzenie ewidencji osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa.

       21. Prowadzenie rejestru pism oznaczonych klauzurą tajności.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-26
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu