Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Katarzyna Zuziak

Katarzyna Zuziak

Stanowisko: referent d/s obsługi Rady Miejskiej, promocji gminy oraz spraw kancelaryjnych

Do zakresu czynności w/w należy:
1. Obsługa Rady Miejskiej , jej komisji a w szczególności:
  • przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych niezbędnych materiałów do pracy tych organów,
  • prowadzenie oraz przechowywanie zbiorów uchwał i protokołów z prac Rady i jej komisji,
  • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
  • protokołowanie przebiegu sesji,
  • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady,
  • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
2. Sprawowanie nadzoru w zakresie działalności jednostek pomocniczych gminy:
·        udzielanie pomocy w realizowaniu zadań sołectw
·        przygotowanie okresowych narad z sołtysami
·        prowadzenie spraw sołtysów.
3. Z zakresu promocji gminy:
·        współudział w organizowanych działaniach promocyjnych
·        współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie promocji
·        planowanie środków budżetowych na promocję gminy
·        nadzór nad wydawnictwami i materiałami promocyjnymi.
·        prowadzenie i redagowanie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.
4. Prowadzenie spraw kancelaryjnych:
·        przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
·        prowadzenie ewidencji korespondencji.
·        prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe i kancelaryjne.
·        obsługa sekretariatu oraz urządzeń technicznych .
W ramach niniejszego podziału czynności Pani Katarzyna Zuziak  będzie ponadto wykonywała inne prace merytorycznie zbliżone do wykonywanych zlecone przez Burmistrza lub Sekretarza Urzędu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Boguslaw Grzelczak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-02
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu