Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021.

Numer dokumentu: 0050.29.2021
Rok: 2021

Zarządzenie Nr 0050.29.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie:
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021.
________________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 249 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1.


W załączniku Nr 2 określonym w par. 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 0050.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021, ustala się plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.607.362,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Romuald Krzyżosiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2021-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie