Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinie Pani Annie Kaczmarek.

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinie Pani Annie Kaczmarek.

Numer dokumentu: 0050.37.2021
Rok: 2021


Zarządzenie Nr 0050.37.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinie Pani Annie Kaczmarek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 11ha ust. 1 pkt 3 oraz § 13b ust. 8a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dubinie oraz Rady Rodziców zarządzam, co następuje:

§1.
Przedłuża się powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinie Pani Annie Kaczmarek .

§2.
Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły, o którym mowa w§1 następuje na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Romuald Krzyżosiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2021-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie