Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 0050.41.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2021 r. dofinansowanie dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin.

Zarządzenie nr 0050.41.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2021 r. dofinansowanie dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin.

Numer dokumentu: 0050.41.2021
Rok: 2021

Zarządzenie nr 0050.41.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2021 r. dofinansowanie dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2019.2215) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019.1653 ) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2021 r. dofinansowanie dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 pkt. 2 zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 4 pkt. 2 - Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli na rok budżetowy 2021 następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
- oligofrenopedagogika
- terapia pedagogiczna
- język polski
- socjoterapia
- edukacja i terapia osób z autyzmem
- tyflopedagogika
- etyka
- doradztwo zawodowe
- informatyka
- edukacja dla bezpieczeństwa
- logopedia
- terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
- fizyka

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/ Romuald Krzyżosiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2021-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-07-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie